Slide background

Wczesne
Wspomaganie Rozwoju

Specjalistyczna terapia wspierająca rozwój
Twojego dziecka

Poznaj WWR
Slide background

Przejdź się z nami
po Akademii

Wirtualny spacer po salach przedszkola i żłobka już dostępny. Obejrzyj każdą salę i poznaj nasze standardy.

rozpocznij spacer
Slide background

Akademia Pana
Drozda w Szczecinie

Misją Akademii Pana Drozda jest wspieranie
harmonijnego rozwoju dziecka.

sprawdź ofertę
Slide background

Przedszkole niepubliczne
w Szczecinie

Misją Akademii Pana Drozda jest wspieranie
harmonijnego rozwoju dziecka.

sprawdź ofertę

Często zadawane pytania

 

 1. Czy w projekcie może uczetniczyć dziecko zamieszukjące teren miasta Szczecin?
  3 ust. 1 W Projekcie może uczestniczyć 32 dzieci w wieku przedszkolnym (3-4 lata), zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego w Mieście Szczecin, Gminie Dobra Szczecińska I Gminie Police (woj. zachodniopomorskie).
 2. Na jakiej podstawie są wybierane dzieci do projektu?
  5 ust. 6 c) wybór dzieci objętych opieką OWP na podstawie listy rankingowej podstawowej oraz rezerwowej)– kryteria projektowe:
  *dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności – 15 pkt
  *stwierdzone dysfunkcje u dziecka na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej +10pkt
  *kobiety samotnie wychowująca dzieci +5 pkt
  *rodzic długotrwale bezrobotny +5pkt,
  *rodzic niepełnosprawny +5pkt,
  *dziecko zamieszkujące w dzielnicy Bezrzecze +5pkt,
  *dziecko z rodziny wielodzietnej +5pkt.
 3. W jakim termine jest przewidziana realizacja projektu?
  1 ust. 1 Projekt jest realizowany od dnia 2 kwietnia 2018 do 31 sierpnia 2019 roku obejmując Miasto Szczecin, Gminy: Dobra Szczecińska, Police (województwo zachodniopomorskie).
  – aktualnie tworzymy grupy startujące od 1 września 2018 roku.
 4. Co należy zrobić aby wziąć udział w projekcie?
  Wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny w zakładce ,,Dokumenty”) wraz z załącznikami wskazanymi w §3 pkt. 5 niniejszego regulaminu i złożyć go w biurze projektu tj. Akademia Pana Drozda Drozdowa 60a.
 5. Jakie są obowiązki rodzica dziecka uczestniczącego w projekcie?
  6 ust.5. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika projektu – dziecka, zobowiązani są do: – regularnego i punktualnego uczestnictwa dziecka we wszystkich przeznaczonych dla niego formach wsparcia, – poniesienia kosztów wyżywienia dziecka w wysokości 210 zł/miesięcznie przez okres 12 miesięcy. Wysokość tej kwoty może ulec zmianie. Wynikać to może z nieobecności dziecka w przedszkolu lub podwyższenia stawki żywieniowej u dostawcy. – nieobecność musi być zgłoszona przez rodzica/ opiekuna dziecka do godz. 7.15 danego dnia. – wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania.