Slide background

Wczesne
Wspomaganie Rozwoju

Specjalistyczna terapia wspierająca rozwój
Twojego dziecka

Poznaj WWR
Slide background

Przejdź się z nami
po Akademii

Wirtualny spacer po salach przedszkola i żłobka już dostępny. Obejrzyj każdą salę i poznaj nasze standardy.

rozpocznij spacer
Slide background

Akademia Pana
Drozda w Szczecinie

Misją Akademii Pana Drozda jest wspieranie
harmonijnego rozwoju dziecka.

sprawdź ofertę
Slide background

Przedszkole niepubliczne
w Szczecinie

Misją Akademii Pana Drozda jest wspieranie
harmonijnego rozwoju dziecka.

sprawdź ofertę
Dodano: 23 paź 2020

Kwarantanna [aktualizacja 01.11.2020r]


KWARANTANNA USTALONA DNIA 01.11.2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela grupy Drozdy informuje, że dzieci tej grupy  obecne w przedszkolu w dniu 21.10.2020 r. podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od 22.10.2020 r. do 31.10.2020 r.

Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektowi Sanitarnemu w Szczecinie informację o swoim imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL , numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, jeśli posiada.

Informacje te należy przekazać na adres email: kwarantanna@psse.szczecin.pl (formularz zgłoszeniowy w załączeniu). W temacie e-maila proszę wpisać: AKADEMIA PANA DROZDA, grupa, imię i nazwisko dziecka

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. 
Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie tak postanowi.

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zwraca się o zamieszczenie komunikatu o powyższej treści na stronie internetowej przedszkola, a także przekazanie go za pośrednictwem używanych w placówce komunikatorów rodzicom (opiekunom prawnym).

Z poważaniem
Karolina Marczak


Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Karolina Marczak
Młodszy asystent

 

KWARANTANNA USTALONA DNIA 17.10.2020r.

Dzień dobry,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela grupy żłobkowej, dzieci z tej grupy oraz personel, który miał kontakt z zakażonym pracownikiem podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 poz. 1239) w terminie od 17.10.2020 r. do 26.10.2020 r.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758 ze zm.), dziecko poddane obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 wyżej powołanej ustawy, odbywa ją w terminie wskazanym z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest poinformować organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z dzieckiem skierowanym na kwarantanne. Informacje te należy przekazać na adres email: kwarantanna@psse.szczecin.pl.( formularz zgłoszeniowy w załączeniu). W temacie e-maila proszę wpisać: APD, grupa, imię i nazwisko dziecka

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej postanowi inaczej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zwraca się o zamieszczenie komunikatu o powyższej treści na stronie internetowej przedszkola, a także przekazanie go za pośrednictwem używanych w przedszkolu komunikatorów ich rodzicom (opiekunom prawnym).

Z poważaniem Lidia Betlej