Przedszkole Akademia Pana Drozda w Szczecinie 
(Krzekowo-Bezrzecze).


Misją Akademii Pana Drozda jest wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka. Nasz absolwent, to odważny i otwarty młody człowiek. Aktywnie uczestniczący w świecie. W myśl zasady B. Prusa świat należy do tych, którzy go biorą. Poprzez integrację z dziećmi niepełnosprawnymi, zdrowe dzieci uczą się tolerancji, szacunku i empatii. Te pierwsze natomiast, nie czują się wykluczone i szybko się rozwijają.


W naszym Przedszkolu stworzyliśmy atmosferę zaufania, wzajemnego szacunku i akceptacji. Integracja w naszej placówce dotyczy zarówno dzieci, ich rodzin jak i środowiska lokalnego.


Przedszkole w pełni realizuje zadania opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne. Nauczyciele kładą nacisk na indywidualizację w procesie nauczania i wychowania. Starają się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci, aby czuły się w Przedszkolu bezpieczne, kochane i rozumiane.