Slide background

Wczesne
Wspomaganie Rozwoju

Specjalistyczna terapia wspierająca rozwój
Twojego dziecka

Poznaj WWR
Slide background

Przejdź się z nami
po Akademii

Wirtualny spacer po salach przedszkola i żłobka już dostępny. Obejrzyj każdą salę i poznaj nasze standardy.

rozpocznij spacer
Slide background

Akademia Pana
Drozda w Szczecinie

Misją Akademii Pana Drozda jest wspieranie
harmonijnego rozwoju dziecka.

sprawdź ofertę
Slide background

Przedszkole niepubliczne
w Szczecinie

Misją Akademii Pana Drozda jest wspieranie
harmonijnego rozwoju dziecka.

sprawdź ofertę

Integracja Sensoryczna

Czym jest integracja sensoryczna?
Każdego dnia, w każdej chwili nasz mózg odbiera informacje o naszym otoczeniu oraz lokalizuje w nim nasze ciało. Zmysły wzroku, słuchu, dotyku, smaku oraz węchu przekazują informacje do mózgu które są przez niego interpretowane. Następnym etapem jest ich integracja w celu podjęcia działania.

Będąc dorosłym nie zastanawiamy się każdym etapem naszego działania, chyba że jest ono bardzo wymagające. Jednak dla dzieci każde pozornie proste polecenie może być wyzwaniem.

Gdy mama mówi ,,Jasiu proszę podaj mi szklankę”, dziecko reagując na to polecenie:
– skupia uwagę na mówiącym i słyszy to co jest mówione,
– odrzuca inne docierające do niego informacje ze zmysłów które nie są mu potrzebne do spełnienia tej prośby,
– zauważa szklankę i w mgnieniu oka planuje od czego zacząć,
– widzi jej kształt i planuje w jaki sposób ją chwycić, na tym etapie działa propriocepcja (czucie głębokie) informująca nas o położeniu naszych mięśni oraz stawów,
– dzięki zmysłowi dotyku czuje że, szklanka jest w jego dłoni i może ją swobodnie podnieść,
– integracja zmysłu dotyku, wzroku oraz propriocepcji składa się na planowanie motoryczne dzięki czemu może podać mamie szklankę o którą prosiła.

Po krótce mówiąc integracja sensoryczna to odrzucenie niepotrzebnych informacji, sortowanie ich w celu sprawniejszego wykonania zadania oraz odpowiedź – zaplanowane działanie wobec docierającego bodźca.

Co się dzieje gdy wystąpi zaburzenie integracji sensorycznej?
Dziecko które nie jest w stanie prawidłowo zinterpretować docierających do niego informacji na temat swojego zmysłu dotyku, orientacji ciała w przestrzeni lub grawitacji znajduje się w zupełnie obcym nam świecie. Sprawia to że, nie czuje się bezpiecznie, nie odczuwa radości. Zaburzenie procesu integracji sensorycznej możemy zauważyć w codziennych czynnościach tj. Skupienie uwagi, ubranie się, uczenie się oraz rozwój motoryczny.

Czym jest terapia?
„Terapia zajęciowa to umyślne wykorzystanie działań lub interwencji, których celem jest osiągnięcie funkcjonalnych rezultatów promujących zdrowie, zapobiegających chorobie lub niepełnosprawności, które rozwijają, polepszają, utrzymują lub odbudowują możliwie najwyższy poziom niezależności osoby cierpiącej na urazy, chorobę, zaburzenie poznawcze, dysfunkcję psychologiczną, zaburzenia rozwoju i uczenia się lub inne nieprawidłowości i stany. Terapia zajęciowa obejmuje przeprowadzenie oceny, która polega na umiejętnej obserwacji i ewaluacji z zastosowaniem oraz interpretacją formalnych i nieformalnych badań i pomiarów” (definicja praktyki w terapii zajęciowej, przygotowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Terapii Zajęciowej na potrzeby przepisów stanowych, 1994).

,,Terapia zajęciowa jest jedną z form ochrony zdrowia, która poprzez zastosowanie specjalnie przygotowanych działań terapeutycznych pomaga dzieciom i dorosłym funkcjonować lepiej każdego dnia pod względem fizycznym, emocjonalnym, akademickim i społecznym” (Occupational therapy and the school-aged child. A reference guide for parents and teachers. Przygotowany przez Easter Seal Rehabilitation Center of Will-Grundy Counties, Joliet, IL).

Oferta zajęć integracji sensorycznej jest skierowana do wszystkich dzieci, tych z Akademii* oraz z zewnątrz.
W celu umówienia terapii prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 345 315.

*Dla państwa wygody i oszczędzenia czasu terapia dzieci uczęszczających do Akademii może być przeprowadzana w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu. Taka forma jest zależna od dostępności Sali Integracji Sensorycznej i wymaga wcześniejszych uzgodnień z personelem.